ISDE Subsidielijst

Voor de actuele versie van de ISDE apparatenlijst verwijzen wij u graag door naar de website van de RVO.

Apparatenlijst Warmtepompen
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/02/ISDE%20apparatenlijst%20warmtepompen%2024-2-2020.pdf

Apparatenlijst Zonneboilers
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/05/ISDE%20apparatenlijst%20zonneboilers%2025-5-2020.pdf