Image

Wij zijn TEC!

TEC wil een substantiële bijdrage leveren aan
de verduurzaming van energievoorziening door bedrijven en instellingen in staat te stellen volledig in hun eigen energiebehoefte te voorzien.

THE ENERGY COMBINATION

HIGH TEC(H)
TEC biedt voor elke werk- en woonomgeving vooruitstrevende klimaatoplossingen met high tech warmtepompen, windturbines, zonnepanelen en energieopslagsystemen. Uniek zijn de geluidsschermen en trillingsabsorptieframes voor zowel nieuwe als bestaande installaties en infrastructuur. De oplossingen
kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar worden ingezet. Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen vertrouwen op de topkwaliteit en duurzaamheid van de innovatieve producten van TEC.

FULL SERVICE
The Energy Combination adviseert sinds 1983 industriële organisaties over de energiestromen. De fullservice advies- en realisatietrajecten en unieke innovatieve productenlijn van klimaatoplossingen van TEC onderscheiden zich door deskundigheid en betrouwbaarheid. TEC ADVISEERT
Of het nu gaat om nieuwbouw of bestaande bouw, woningen, bedrijfslocaties of industriële complexen: aan een gedegen
advies gaat een grondige studie vooraf. TEC analyseert het energieverbruik en adviseert over besparingsmogelijkheden en het behalen van de EPC ambitie.

TEC ONTWERPT
Op basis van de klantwensen ontwerpt TEC een volledig duurzaam klimaatsysteem waarmee aan de energiebehoefte
en de doelstellingen wordt voldaan. Afhankelijk van de situatie heeft de opdrachtgever de keuze uit een palet van hernieuwbare (duurzame) energieopwekking, zoals warmtepomp, windturbine en zonnepanelen.
TEC REALISEERT
Van subsidieaanvraag en vergunningaanvraag tot installatie en ingebruikname: TEC verzorgt het hele palet. Het innovatieve productportfolio van TEC biedt bovendien alle mogelijkheden om het hele klimaatsysteem vorm te geven.

TEC FINANCIERT
Om het mogelijk te maken dat in principe alle bedrijven, instellingen en particulieren in staat zijn volledig in hun eigen energiebehoefte te voorzien, beschikt TEC over unieke financieringsmogelijkheden. Zo kunt u direct beginnen met besparen op energiekosten, zonder grote investeringen in één keer.

TEC BEHEERT
De prestaties van duurzame energiesystemen zijn slechts voor een beperkt deel afhankelijk van bronnen als zon en wind. TEC draagt na ingebruikname zorg voor continue en optimale werking van haar systemen.

TEC MONITORT
Door wijzigingen in productieomvang, personeelsaantallen
of thuiswerken kan de energiebehoefte veranderen. Ook een verbouwing of gezinsuitbreiding zijn van invloed op de vraag naar energie. TEC monitort of vraag en aanbod van energie nog met elkaar in verhouding zijn en adviseert over vergroting van capaciteit en bij overcapaciteit over opslag of teruggave aan het net.

TEC PROJECTMATIG
Ook een projectmatige aanpak van verduurzaming van gebouwen is een onderdeel van de dienstverlening van TEC. Daarbij biedt TEC flexibele samenwerking en maatwerkoplossingen.

Duurzame Energie

DUURZAME ENERGIE: TOEKOMSTBESTENDIG EN GOED VOOR KLIMAAT EN PORTEMONNEE

Gas en olie worden steeds schaarser. Deze fossiele energiebronnen hebben daarnaast als groot nadeel dat er bij verbranding schadelijke CO2 stoffen vrijkomen. Niet voor niets verplicht Nederland zich ertoe dat alle woningen in 2050 zonder gas verwarmd worden. Energie afkomstig van duurzame bronnen zoals zon, wind, water en aardwarmte is voor elk huishouden aantrekkelijk. Voorzien in uw eigen energie, brengt bovendien onafhankelijkheid met zich mee. Schommelingen in energieprijzen hebben dan nauwelijks of geen invloed meer op uw maandlasten.

TEC heeft voor elke woning of collectief een passende oplossing waarmee u kunt voorzien in uw eigen elektra-en warmtebehoefte.
Ook helpt TEC bij de financiering van energiesystemen, zodat u zonder investeringen in ��n keer klaar bent voor
de toekomst �n direct kunt beginnen met besparen.

Klimaatneutraal

KLIMAATNEUTRAAL ONDERNEMEN: KANSEN VOOR SLIMME ONDERNEMERS

Of het nu gaat om de verplichting te voldoen aan de wetgeving, de eigen wens om de CO2 footprint te compenseren, de noodzaak te anticiperen op de verwachte schaarste van grondstoffen, de wil om te innoveren of de positieve impact op het imago: er zijn vele goede redenen om klimaatneutraal te ondernemen. Bovenal is verdienen een voorwaarde voor continu�teit.
De totaalklimaatoplosing van TEC draagt
voor elke onderneming bij aan een positieve businesscase!